Jaké technologie jsou srdcem našich projektů?

Django/Python

Používáme moderní, rychlý a hlavně bezpečný webový framework Django.

Django

Wagtail

Velice populární CMS, který pro správu svých webů využívají například Google, BMW nebo NASA.

Wagtail

Vue.js

Javascriptový framework, který efektivně spojuje komplexitu Angularu a přímočarost Reactu.

Vue.JS

Docker Swarm

Software umožňující spouštět služby ve formě kontejnerů s využitím virtualizace na úrovni operačního systému.

DockerSwarm

Elasticsearch

Elasticsearch je vyhledávací a analytický nástroj, který centrálně ukládá data, takže můžete vyhledávat, indexovat a analyzovat data všech tvarů a velikostí.

ElasticSearch

Ansible

Open source software, který tvoří platformu pro konfigurační správu a řízení počítačů. Kombinuje víceuzlové nasazení softwaru, správu konfigurací a ad hoc provádění úloh.

Ansible

CI / CD Pipline

CI (continuous integration) a CD (continuous delivery) je proces, který umožňuje nepřetržité dodávání aplikací k testování. Je to v podstatě podmínka iterativního vývoje.

CI/CD

Jak řídíme firmu?

Clockify

Díky této aplikaci přesně víme, kolik času jsme na jednotlivých úkolech strávili a můžeme tak klientům dávat přesné reporty o průběhu práci.

ClickUp

Jedna z nejlepších projektových aplikací, kterou jsme si ještě díky vlastnímu skriptu propojili s Clockify.

Trello

Trello používáme pro komunikaci s klientem, který během vývoje vidí postup prací a díky Kanban systému do něj může zasahovat.

Jak se staráme o vaší aplikaci?

UptimeRobot

Aplikace pro sledování funkčnost hostingu, exporaci SSL certifikátů. Výstupy z této aplikace zasíláme i klientům s předplacenými balíčky maintenance.

Sentry

Nečekáme než nám problém oznamí zákazník. Díky detailním reportům, které nám Sentry poskytuje jsme schopni diagnostikovat problém sami ve velice krátké době a tím pádem na něj rychleji reagovat.

Grafana & Prometheus

Prometheus je monitorovací řešení pro ukládání dat časových řad, jako jsou metriky. Grafana pak umožňuje vizualizovat tato data.