Jaké technologie jsou srdcem našich projektů?

Django/Python

Používáme moderní, rychlý a hlavně bezpečný webový framework Django.

Více

Vue.js

Javascriptový framework, který efektivně spojuje komplexitu Angularu a přímočarost Reactu.

Více

FastAPI

FastAPI je založeno na Pydantic a typech pro ověřování, serializaci a deserializaci dat a automatické generování dokumentů OpenAPI.

Více

Docker

Software umožňující spouštět služby ve formě kontejnerů s využitím virtualizace na úrovni operačního systému.

Více

GitLab

Nástroj pro kompletní vývojový cyklus software. Poskytuje gitový repozitář, wiki, sledování chyb, kontinuální integraci (CI/CD) a další.

Více

Wagtail

Velice populární CMS, které pro správu svých webů využívají například Google, BMW nebo NASA.

Více

Elasticsearch

Elasticsearch je vyhledávací a analytický nástroj, který centrálně ukládá data, takže můžete vyhledávat, indexovat a analyzovat data všech tvarů a velikostí.

Více

Ansible

Open source software, který tvoří platformu pro konfigurační správu a řízení počítačů. Kombinuje víceuzlové nasazení softwaru, správu konfigurací a ad hoc provádění úloh.

Více

Jak řídíme firmu?

Clockify

Díky této aplikaci přesně víme, kolik času jsme na jednotlivých úkolech strávili a můžeme tak klientům dávat přesné reporty o průběhu práci.

Více

ClickUp

Jedna z nejlepších projektových aplikací, kterou jsme si ještě díky vlastnímu skriptu propojili s Clockify.

Více

Slack

Jeden z nejpoužívanějších firemních komunikátorů na světě. Používají ho například Spotify, T-mobile nebo BBC.

Více

Trello

Trello používáme pro komunikaci s klientem, který během vývoje vidí postup prací a díky Kanban systému do něj může zasahovat.

Více

Jak se staráme o vaší aplikaci?

UptimeRobot

Aplikace pro sledování funkčnosti hostingu, expiraci SSL certifikátů a monitoringu clusteru. Výstupy z této aplikace zasíláme klientům s předplacenými balíčky maintenance.

Více

Sentry

Nečekáme než nám problém oznamí zákazník. Díky detailním reportům, které nám Sentry poskytuje jsme schopni diagnostikovat problém sami ve velice krátké době a tím pádem na něj rychleji reagovat.

Více

BrowserStack

Nejrozšířenější aplikace pro testování responzivity systémů v různých rozlišeních, operačních systémech a prohlížečích.

Více

Docker Swarm

Nástroj pro orchestraci a správu kontejnerů poskytující škálovatelnost a vysokou dostupnost velkého množství aplikací.

Více