• 6. února 2023

UML diagramy - část 2.

Use case diagram

Slouží pro zachycení všech případů užití aktérů, kteří interagují s navrhovaným systémem. Mezi aktéry patří například uživatelé nebo externí systémy. Tento diagram také slouží jako podklad pro odhad velikosti navrhovaného systému, díky kterému můžeme lépe ocenit celkový projekt.

V některých případech se také používá textové zachycení, kde jsou popsány:

  • název případu užití, popř. identifikační zkratka
  • popis
  • aktéři
  • priorita
  • scénář akcí
  • aj.

Mezi nejdůležitější konstrukty patří:

image2

Tento konstrukt popisuje Aktéra (User) a všechny případy užití, které se aktéra týkají.

image5

Čára <<include>> znázorňuje povinné rozšíření Use Case A případem užití Use Case B.

Čára <<exclude>> znázorňuje nepovinné rozšíření Use Case A případem užití Use Case B.

Důležité je také dodržovat směr šipek.

Na následujícím obrázku je ukázka Use case diagramu habit tracker aplikace.

image8

Activity diagram

Pro zachycení průběhu aktivity nebo návrh algoritmu se používá Activity diagram. V některých případech se používá k upřesnění složitého případu užití. Dobře navržený activity diagram může pomoci k ujasnění některých částí navrhovaného systému.

Mezi nejdůležitější konstrukty patří:

Start and end nodes

image3

Každý flow začíná ve Start node a končí v End node

Branch/Merge node

image1

Pokud použijeme větvení, tak je důležité flow aktivity v nějakém bodě zase spojit.
V příkladu nalevo je znázorněno větvení, kde flow končí, pokud se dostane do určité větve.

Fork/Join node

image7

Pokud potřebujeme v Activity diagramu zachytit paralelní běh, používá se Fork/Join konstrukt. Důležité je paralelní běh v nějakém bodě spojit.

Swimlanes

image6

Tento konstrukt znázorňuje zóny zodpovědnosti pro aktéry. Všechny konstrukty v zóně aktéra patří danému aktérovi.

Na tomto obrázku je znázorněna aktivita vytvoření objednávky zákazníkem až po samotné doručení eshopu bez kamenné prodejny a doručováním pouze po online zaplacení.

image4

career

Zajímají tě UML diagramy?

Mrkni se, jestli by ses nám nehodil.