O projektu

Reimpay je systém pro správu vyplácení finančních náhrad pacientům, kteří se zúčastnili klinické studie. S tímto systémem již nemusíte náročně sledovat finanční stránku vaší lékařské studie. Systém to udělá za vás!

1200px-Star_of_life.svg.png

Klinické studie

Klinické studie jsou studie na lidech nebo na zvířatech, jejichž úkolem je ověření bezpečnosti a účinnosti nového léčiva, vakcíny, léčebného postupu, vyšetření, doplňků stravy či přístrojů. V závislosti na typu produktu a fázi vývoje jsou nejprve prováděny malé pilotní studie na dobrovolnících nebo pacientech, v případě pozitivních výsledků počet pacientů či dobrovolníků postupně stoupá. Klinické testy mohou mít různý rozsah, od jednoho výzkumného zařízení v jedné zemi až po mnoho zařízení v několika zemích.

Galerie

Rádi byste realizovali podobný projekt?

Neváhejte nás kontaktovat.