• 7. března 2021

Proč píšeme ve Vue.js

Proč zrovna Vue, když majoritní podíl na trhu má React a spousta nabídek na pracovní pozice chodí na Angular?

Výkon

Máme rádi rychlé aplikace, a proto hledáme to nejvýkonnější řešení. React je korporátním nástrojem, kde s výkonem historicky příliš nepočítají. V Reactu je napsaný např. Slack, Facebook nebo ClickUp - všechny tyto aplikace mají společné dva faktory - jsou obrovské a hrozivě pomalé. Srovnání výkonu JS frameworků viz např.

https://stefankrause.net/js-frameworks-benchmark8/table.html

Implementace

Je skvělé, když kromě rychlosti aplikace je rychlý i její vývoj. Vue má velmi strmou křivku učení ("learning curve), a tak můžeme Vue velice rychle učit naše nové vývojáře a aplikace pak tvořit snadno a flexibilně.

Nuxt.js

Úplně první věc, která nás ke Vue dovedla byla potřeba SSR (Server-Side Rendering). Pro Vue existuje moderní, výkonný framework Nuxt.js, který kromě SSR ještě urychluje vývoj a Vue a umožňuje nám tak vytvářet jednu aplikaci za druhou. Má rovněž podporu pro PWA (Progressive Web App) - technologii, jak používat webové aplikace stejně jako mobilní.

Dospělá technologie

Vue je sice nejmladší z velké trojice React, Angular, Vue, ale je tu už 6 let a právě díky tomu, že přišel až jako třetí, je poučený z chyb a nevýhod předchozích dvou frameworků. Navíc Vue adaptovali již takoví giganti jako GitLab, Adobe, Nintendo nebo Xiomi.